Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie

INFORMACIJE ZA OBDELAVO PODATKOV

Ta politika zasebnosti določa, kateri podatki se zbirajo in kako jih podjetje uporablja, razkriva, prenaša in/ali hrani.
Te informacije so na voljo v skladu s členi 13–14 Uredbe (EU) 2016/679 – v nadaljevanju GDPR tistim, ki komunicirajo s spletnimi storitvami, ki so elektronsko dostopne na naslovu: www.sacelgroup.com
Te informacije so predmet posodobitev, ki bodo objavljene takoj na spletni strani.

UPRAVLJALEC PODATKOV
Upravljavec podatkov, zbranih s tega spletnega mesta, je:

SACEL srl
Località Risera, snc
10080 Ozegna
(TO) Italija
Tel: +39 0124 4529950
info@sacel.it

NAČIN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
Posredovani ali pridobljeni osebni podatki bodo predmet obdelave na podlagi načel pravilnosti, zakonitosti, transparentnosti in varovanja zaupnosti v skladu z veljavnimi predpisi.
Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov s sprejetjem ustreznih varnostnih ukrepov, namenjenih preprečevanju nepooblaščenega dostopa, razkritja, spreminjanja ali uničenja osebnih podatkov.
Obdelava se izvaja z uporabo IT in/ali telematskih orodij, z organizacijskimi metodami in z logiko, ki je strogo povezana z navedenimi nameni. Med osebnimi podatki, ki jih to spletno mesto zbira neodvisno ali prek tretjih oseb, so: piškotki, podatki o uporabi, e-pošta in ime. Dodatni zbrani osebni podatki so lahko navedeni v drugih razdelkih tega pravilnika o zasebnosti ali v informacijskih besedilih, prikazanih skupaj z zbirko podatkov. Osebne podatke lahko uporabnik vnese prostovoljno ali pa jih zbira samodejno pri uporabi tega spletnega mesta.

SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE PODATKOV
Poleg upravljavca podatkov imajo lahko v nekaterih primerih dostop do podatkov:
– kategorije odgovornih oseb, posebej usposobljenih za to, ki sodelujejo pri organizaciji spletnega mesta (administrativni, komercialni, marketinški, pravniki, sistemski skrbniki);
– zunanji subjekti (kot so tretji ponudniki tehničnih storitev, ponudniki gostovanja, IT podjetja, komunikacijske agencije), ki jih upravljavec podatkov prav tako imenuje za obdelovalce podatkov v skladu z 28. členom GDPR. Posodobljeni seznam upravljavcev, če so imenovani, lahko vedno zahtevate pri upravljavcu podatkov;
– javni ali zasebni subjekti, ki lahko dostopajo do podatkov v skladu z zakonskimi obveznostmi;
– subjekti, ki opravljajo pomožne in pomožne naloge v zvezi z dejavnostjo upravljavca;
– zunanji subjekti kot partnerji pri organizaciji pobud in dogodkov, ki jih spodbuja in/ali sponzorira upravljavec podatkov, ki jim je posredovanje podatkov potrebno zaradi organizacijskih razlogov;
– ob soglasju zainteresirane strani subjekti iz točke n. 5) let. g) tega pravilnika o zasebnosti.

PODATKI, KI JIH PROSTOVOLJNO POSREDUJE UPORABNIK
Neobvezno, izrecno in prostovoljno pošiljanje e-pošte, tudi s pomočjo kontaktnega obrazca ali z naslovi, navedenimi na tem spletnem mestu, vključuje naknadno pridobitev naslova pošiljatelja, ki je potreben za odgovor na zahteve, kot tudi vse druge Podatki Osebni, vneseni v e-pošto. Soglasje za posredovanje podatkov s strani uporabnika je potrebno za vpis v bazo Upravljavca in za namene vzpostavitve in pravilnega izvajanja tega, kar le-ta ponuja svojim uporabnikom, kot tudi tretjim osebam za izpolnjevanje ena sama zahtevana dejavnost. Nezagotavljanje torej onemogoča registracijo podatkovnih zbirk upravljavca, sklenitev morebitnih pogodb, kakor tudi izvedbo iste in morebitne druge dejavnosti. Če uporabnik torej ne zagotovi nekaterih osebnih podatkov, lahko to spletno mesto prepreči zagotavljanje svojih storitev. Uporabnik prevzema odgovornost za osebne podatke tretjih oseb, ki so objavljeni ali deljeni prek tega spletnega mesta, in jamči, da ima pravico do njihovega sporočanja ali razširjanja, pri čemer lastnika osvobaja kakršne koli odgovornosti do tretjih oseb.

KRAJ OBDELAVE
Podatki se obdelujejo na operativnem sedežu Upravljavca. Za več informacij se lahko obrnete na upravljavca podatkov.

ČASI OBDELAVE
Kot izrecno določa čl. 5, 1. odst., let. e) GDPR, se podatki hranijo toliko časa, kot je potrebno za njihovo obdelavo v zvezi z izvajanjem storitve, ki jo zahteva uporabnik ali zahtevajo nameni, opisani v tem dokumentu.
Zlasti:
– Osebni podatki, zbrani za namene v zvezi z izvajanjem pogodbe med lastnikom in uporabnikom, bodo shranjeni do zaključka izvajanja te pogodbe;
– Podatki, zbrani za namene, ki jih je mogoče pripisati zakonitemu interesu upravljavca podatkov, bodo shranjeni, dokler ta interes ni izpolnjen. Uporabnik lahko pridobi dodatne informacije v zvezi z zakonitim interesom, za katerega si prizadeva upravljavec podatkov, v ustreznih razdelkih tega dokumenta ali tako, da ga kontaktira;
– Podatki, zbrani na podlagi soglasja uporabnika, se lahko hranijo do preklica tega soglasja;
– Podatki, zbrani za davčne/administrativne obveznosti, se bodo hranili toliko časa, kolikor je potrebno za izvedbo prej omenjenih namenov in v skladu z določbami zakona, v vsakem primeru pa za obdobje, ki ne presega obdobja, ki ga narekuje civilno pravo;
– Podatke lahko upravljavec v skladu z zakonskimi obveznostmi ali po nalogu organa hrani dlje časa;

Uporabnik lahko vedno zahteva prekinitev zdravljenja ali preklic podatkov, ki niso povezani z izvajanjem pogodbe.
Ob koncu obdobja hrambe bodo osebni podatki izbrisani. Zato po izteku tega roka pravice do dostopa, preklica, popravka in pravice do prenosljivosti podatkov ni več mogoče uveljavljati.

NAMEN OBDELAVE ZBRANIH PODATKOV
Podatki o uporabnikih se zbirajo, da se spletnemu mestu omogoči izvajanje storitev, pa tudi za naslednje namene: vzpostavitev stika z uporabnikom, upravljanje naslovov in pošiljanje e-poštnih sporočil, interakcija z zunanjimi platformami in statistika. In zlasti:
a) za izpolnjevanje katere koli vrste obveznosti, predvidene in predvidene z veljavnimi zakoni, predpisi, predpisi v zvezi s komercialno uporabo, zlasti v davčnih / davčnih zadevah;
b) spremljanje posebnih zahtev, ki jih uporabnik naslovi na upravljavca podatkov prek spletnega mesta in njegovih komunikacijskih orodij (kontaktni obrazci, obrazci za zahteve po informacijah in podobno);
c) za sporočila informativne narave v zvezi s storitvami istega upravljavca podatkov, po zahtevi po informacijah prek e-poštnih sporočil ali izpolnitve kontaktnega obrazca in drugih komunikacijskih orodij;
d) za druge pomožne namene ali povezane z zgoraj navedenimi in v vsakem primeru spadajo v obseg dejavnosti spletnega mesta;
e) za pošiljanje informacij ter promocijskih in komercialnih ponudb;
f) za dejavnosti profiliranja za namene trženja;
g) za prenos podatkov podjetjem in/ali tretjim osebam, s katerimi upravljavec podatkov sodeluje ali je sklenil pogodbe, ki lahko uporabljajo podatke zainteresirane stranke za pošiljanje sporočil in/ali informacijskega materiala v zvezi z dogodki, ki jih organizira isti ali za storitve, ki jih izplača isti;

Vrste osebnih podatkov, uporabljenih za vsak namen, so navedene v posebnih razdelkih tega dokumenta.

Za namene iz točke a) je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, katere stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, za izvajanje predpogodbenih ukrepov ali za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca podatkov. .

Za namene iz točke b), c), d) obdelava ni obvezna, vendar bo nesporočanje enega ali več podatkov onemogočilo odgovor na vašo zahtevo po informacijah in uporabo storitev, ki jih ponuja upravljavec podatkov. .

Za namene iz točk e), f), g) obdelava temelji na prostovoljni privolitvi zainteresirane strani.

DODATNE INFORMACIJE O ZDRAVLJENJU

OBRAMBA PRI SODBI
Osebne podatke uporabnika lahko lastnik uporablja za obrambo na sodišču ali v fazah, ki vodijo do njegove morebitne vzpostavitve, pred zlorabami pri uporabi iste ali sorodnih storitev s strani uporabnika. Uporabnik izjavlja, da se zaveda, da se lahko od upravljavca podatkov zahteva razkritje podatkov na zahtevo javnih organov. NARAVA OBDELANIH PODATKOV IN POSLEDICE KAKRŠNE KOLI ZAVRNITEV


Zagotavljanje podatkov v zvezi z navigacijo s strani uporabnikov za zgoraj navedene namene je odvisno od stopnje zasebnosti, ki jo je uporabnik omogočil ali onemogočil v svojem brskalniku. V nekaterih primerih lahko onemogočanje vpliva na navigacijo po tej spletni strani.Za določene module te spletne strani je zagotavljanje navigacijskih podatkov in/ali uporaba tehničnih piškotkov obvezna za pravilno delovanje spletne strani.

Zagotovitev nekaterih lastnih podatkov je v vsakem primeru potrebna za strukturo spletnega mesta in njegove postopke. Zlasti na primer:
– minimalni podatki, zahtevani v njem, so v vsakem primeru obvezni za pošiljanje sporočil prek kontaktnega obrazca;

V nasprotnem primeru postopka samega ni mogoče zaključiti.
Namesto tega bo pred vsako zahtevo za druge neobvezne podatke označena kljukica za odobritev. Zagotavljanje vseh drugih podatkov je neobvezno, v skladu z vrsto informacij, ki jih uporabnik želi posredovati spletnemu mestu.

UVELJAVLJANJE PRAVIC ZAINTERESIRANE STRANKE
Zainteresirana stranka ima pravico do uveljavljanja pooblastil iz 1. čl. 7.15-22 evropske uredbe 679/2016.
Zlasti ima pravico, da kadar koli prekliče svojo privolitev in na preprosto zahtevo upravljavcu podatkov lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, prejme osebne podatke, posredovane upravljavcu podatkov, in jih, kjer je to mogoče, posreduje drugemu Upravljavec podatkov brez ovir (t.i. prenosljivost), pridobiti posodobitev, omejitev obdelave, popravek podatkov in preklic tistih, ki so obdelani v nasprotju z veljavno zakonodajo. Pravico ima iz zakonitih razlogov nasprotovati obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, in obdelavi za namene pošiljanja oglasnega materiala, neposredne prodaje in za izvedbo tržnih raziskav. Prav tako imate pravico do vložitve pritožbe pri Garantu zasebnosti kot nadzornem organu glede varstva osebnih podatkov.

SPREMEMBE TEGA PRAVILNIKA ZASEBNOSTI
Upravljavec podatkov si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ta pravilnik o zasebnosti tako, da o tem obvesti uporabnike na tej strani. Zato vas prosimo, da pogosto pregledujete to stran in se sklicujete na datum zadnje spremembe, ki je naveden na dnu. V primeru nesprejemanja sprememb tega pravilnika o zasebnosti mora uporabnik prenehati uporabljati to spletno mesto in lahko od upravljavca zahteva odstranitev njegovih osebnih podatkov. Če ni določeno drugače, se za osebne podatke, zbrane do takrat, še naprej uporablja prejšnja politika zasebnosti.
Za ta pravilnik o zasebnosti je odgovoren upravljavec podatkov.

Obvestilo o zasebnosti posodobljeno januarja 2022

POLITIKA O PIŠKOTKIH

Ta pravilnik o piškotkih ali razširjene informacije v zvezi s piškotki in drugimi orodji za sledenje se nanašajo na uporabo piškotkov na spletnem mestu www.sacelgroup.com
. Lastnik podatkov, zbranih na tem spletnem mestu, je:

SACEL srl
Località Risera, snc
10080 Ozegna
(TO) Italija
Tel: +39 0124 4529950
info@sacel.it

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih spletna mesta uporabljajo za učinkovitejšo izkušnjo brskanja za uporabnika in se pošljejo v njegov brskalnik, kjer se shranijo, preden jih ponovno uporabi isto spletno mesto ob njegovem naslednjem obisku.
Piškotki imajo različne funkcije. Obstajajo piškotki, katerih namen je izboljšati funkcionalnost in navigacijo po tej spletni strani (tako imenovani tehnični piškotki). Obstajajo pa tudi piškotki, ki se po drugi strani uporabljajo za spremljanje uporabnikov med brskanjem, beleženje informacij in razkrivajo njihove interese, analizirajo njihovo branje, hobije, da prilagodijo oglaševanje, ki se prikaže, ko odprejo e-pošto. , surf na družbenem omrežju ali drugih spletnih straneh (tako imenovani profilni piškotki). Piškotki se uporabljajo za prilagajanje vsebine, zagotavljanje funkcij družbenih medijev in analizo prometa.
Uporabnik lahko v svojem brskalniku nastavi nastavitve zasebnosti tako, da ne shranjuje piškotkov, jih izbriše po vsakem obisku ali ob vsakem zaprtju brskalnika ali celo sprejme samo piškotke spletnega mesta in ne piškotkov tretjih oseb.
Glede na čas, ko piškotki ostanejo v brskalniku, se delijo na:
Sejne piškotke: začasni piškotki, ki ostanejo na napravi do trenutka, ko uporabnik zapusti stran.
Trajni piškotki: piškotki, ki ostanejo na napravi dlje časa, dokler niso izbrisani.
To spletno mesto uporablja različne vrste piškotkov

TEHNIČNI PIŠKOTKI
Tehnični piškotki so tisti, katerih uporaba ne zahteva soglasja uporabnika. Ti piškotki se uporabljajo izključno za prenos komunikacije po elektronskem komunikacijskem omrežju ali v obsegu, ki je nujno potreben za ponudnika izrecno zahtevane storitve informacijske družbe. Na tej spletni strani se tehnični piškotki uporabljajo za pomnjenje uporabnikove odločitve o uporabi piškotkov na sami spletni strani. Čas hrambe tehničnih piškotkov predstavlja trajanje seje brskanja po spletnem mestu.

PIŠKOTKI TRETJIH OSEB
Ti piškotki se uporabljajo za anonimno zbiranje informacij o uporabi spletnega mesta s strani uporabnikov, kot so: obiskane strani, porabljen čas, izvor izvornega prometa, geografsko poreklo, starost, spol in interesi za statistične namene in tržne akcije . Ti piškotki so poslani z domen tretjih oseb, ki so zunaj spletnega mesta.

STATISTIČNI PIŠKOTKI
Google Analytics
To so piškotki, ki se uporabljajo za zbiranje informacij v zbirni obliki o številu uporabnikov in o tem, kako obiskujejo to spletno mesto. To spletno mesto uporablja storitev Google Analytics, ki jo ponuja Google Ireland Limited, z anonimiziranim IP-jem, katerega povezani piškotki so torej tretjih oseb, za statistično spremljanje dejavnosti, ki se izvajajo na spletnem mestu. Google Analytics uporablja piškotke, ki ne shranjujejo osebnih podatkov.
Z uporabo plošče Google Analytics je mogoče razumeti, ali so obiske opravili novi obiskovalci ali obiskovalci, ki se vračajo, tako da preverite način navigacije po straneh (vstopne, izstopne povezave. Premiki med stranmi, časi bivanja, geografski izvor itd. .).

Možno je onemogočiti dejanje Google Analitycs prek opt out:
https://tools.google .com / dlpage / gaoptout
Obdobje hrambe analitičnih piškotkov je dve leti.

GUMBI IN PRIPOMOČKI ZA DRUŽBENA OMREŽJA
Da bi zagotovili, da lahko obiskovalci spletnega mesta delijo vsebino spletnega mesta na družbenih omrežjih, je mogoče na strani integrirati orodja (gradnike), ki so na voljo samim družbenim omrežjem. Ta orodja (običajno bloki kode, vstavljeni na strani gostiteljskega mesta) lahko zbirajo piškotke tretjih oseb, ki jih namestijo družbena omrežja.
Spletna stran ne deli nobenih informacij s temi pripomočki in nima dostopa do podatkov, ki jih neodvisno zbirajo in obdelujejo upravitelji platform družbenih omrežij.

Za več informacij o piškotkih družbenih omrežij, ki jih uporablja spletno mesto, lahko obiščete spletna mesta:
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Telegram: https://telegram.org/privacy
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

IZBRIŠITE ALI DEAKTIVIRAJTE PIŠKOTKE
Z izjemo tehničnih piškotkov, ki so nujno potrebni za normalno navigacijo, je zagotavljanje podatkov prepuščeno volji uporabnika, ki se odloči za brskanje po spletnem mestu, potem ko je prebral kratke informacije v ustrezni pasici in uporabi tretje -storitve strank, ki vključujejo namestitev piškotkov. Uporabnik se torej lahko izogne ​​namestitvi piškotkov tako, da obdrži pasico (torej se ne zapre s klikom na gumb »V redu«), tako da odstrani kljukico iz nekaterih ali vseh kategorij piškotkov, ki jih uporablja spletno mesto, kot tudi prek posebne funkcije, ki so na voljo v vašem brskalniku.
Uporabnik lahko upravlja nastavitve v zvezi s piškotki neposredno v svojem brskalniku in prepreči tretjim osebam, da bi jih namestile.
Pomembno je, da uporabnik ve, da bi lahko bilo z onemogočanjem vseh piškotkov ogroženo delovanje tega mesta.
Vsak brskalnik ima različne postopke za upravljanje nastavitev.
Če želite onemogočiti piškotke tretjih oseb, lahko uporabite tudi spletno storitev Your Online Choices, http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte, ki jo upravlja neprofitno združenje European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA). ki zagotavlja informacije o vedenjskem oglaševanju na podlagi profilnih piškotkov in uporabnikom omogoča preprosto nasprotovanje (opt-out) njihovi namestitvi. Če izbrišete vse piškotke iz vašega brskalnika ali jih odstranite prek storitev, kot je Your Online Choices, bodo ti, če so od tretjih oseb, na splošno onemogočeni, ne le na območju tega mesta.

DODATNE INFORMACIJE O OBRAVNAVI
Posebne informacije
Na zahtevo uporabnika lahko to spletno mesto poleg informacij, ki jih vsebuje ta pravilnik o piškotkih, nudi dodatne in kontekstualne informacije v zvezi s posebnimi storitvami ali zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov.
Sistemski dnevniki in vzdrževanje
Za potrebe v zvezi z delovanjem in vzdrževanjem tega mesta in storitev tretjih oseb, ki jih uporablja, lahko zbirajo sistemske dnevnike, ki so datoteke, ki beležijo interakcije in lahko vsebujejo tudi osebne podatke, kot je IP uporabnika. naslov
Informacije, ki jih ta politika piškotkov ne vsebuje.
Več informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko kadar koli zahtevate od upravljavca podatkov z uporabo kontaktnih podatkov.

URESNIČEVANJE PRAVIC POSAMEZNIKA V
skladu s čl 15-22 Evropske uredbe št. 679/2016 ima zainteresirana oseba pravico pridobiti potrditev o obstoju ali neobstoju osebnih podatkov v zvezi z njo, tudi če še niso evidentirani, in njihovo sporočanje v razumljivi obliki.

Zainteresirana stranka ima tako pravico pridobiti navedbo:
– izvora osebnih podatkov;
– o namenih in načinih obdelave;
– logike, ki se uporablja v primeru zdravljenja, ki se izvaja s pomočjo elektronskih instrumentov;
– identifikacijskih podatkov upravljavca podatkov in vodij obdelave osebnih podatkov;
– o subjektih ali kategorijah subjektov, ki se jim osebni podatki lahko posredujejo ali ki lahko izvedo zanje kot imenovani predstavnik na ozemlju države, upravitelji ali agenti.

Zainteresirana stranka ima pravico pridobiti :
– posodobitev, popravek ali, če je zainteresirana, integracijo podatkov;
– izbris, preoblikovanje v anonimno obliko ali blokiranje podatkov, obdelanih v nasprotju z zakonom, vključno s tistimi, ki niso potrebni za hrambo glede na namene, za katere so bili podatki zbrani ali naknadno obdelani.

Zainteresirana stranka ima pravico v celoti ali delno ugovarjati
: – iz zakonitih razlogov obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanjo, tudi če je to povezano z namenom zbiranja;
– do obdelave osebnih podatkov v zvezi z njim za namene pošiljanja reklamnega ali neposrednega prodajnega materiala ali za izvajanje tržnih raziskav ali komercialne komunikacije.

POZOR: Lastnik ni odgovoren za posodabljanje vseh povezav, ki so vključene v ta pravilnik o piškotkih in se nanašajo na strani tretjih oseb. Če torej povezava ne deluje ali ni posodobljena, uporabniki potrjujejo in sprejemajo, da se morajo vedno sklicevati na dokument in/ali razdelek spletnih mest, na katere se sklicuje ta povezava.