Konštrukcia nástrojov a automatizácie

Projektovanie a konštrukcia nástrojov a automatizácií na vytvorenie mnohých rôznych výrobkov je jednou z našich hlavných aktivít už od prvých rokov. Ale vďaka multidisciplinárnemu prístupu garantovaného ľudskými zdrojmi s robustnými a aktualizovanými zručnosťami, v Sacel Group pokračujeme v testovaní, zlepšovaní a zdokonaľovaní každého aspektu.

Projektovanie a konštrukcia postupových nástrojov.

Naše oddelenie výskumu a vývoja ponúka každému zákazníkovi podporu a riešenia na mieru, pričom spolu s klientskou spoločnosťou vyvíja inžiniering výrobku. Cieľom spoločného projektovania je udržať nezmenené požiadavky zákazníka a dosiahnuť realizovanie výrobku iba za pomoci postupového lisovania.

Projektovanie a konštrukcia termoplastických nástrojov.

Aj pre túto druhú technológiu je zásadná práca oddelenia výskumu a vývoja, ktoré overuje a vyvíja najlepšie riešenie pre každého zákazníka, od projektovej štúdie, cez inžiniering, až po realizáciu produktu. Požiadavky zákazníka zostávajú počiatočným bodom na dosiahnutie cieľa získania požadovaného výrobku cez proces termoplastického lisovania.

Projektovanie a konštrukcia automatizácií.

Pre zložité procesy je naše oddelenie výskumu a vývoja schopné navrhnúť plne automatizované riešenia, navrhnuté a vyrobené u nás interne, ktoré zahŕňajú aj fázy kontroly a balenia dielu, so 100%-nou garanciou ohľadne kvality. Okrem toho, možnosť integrácie dvoch hlavných procesov v Sacel Group do automatizovaných spracovaní, umožňuje získať diely bez manipulácie medzi výrobnými fázami.

Metóda a multidisciplinarita.

Pridanou hodnotou, ktorú Sacel Group zaručuje každému je úplné riadenie každej fázy projektu. Manažéri, inžinieri a kvalifikovaní pracovníci pracujú so všestrannosťou a dôsledne testovanými metódami, multidisciplinárnym prístupom a neustále aktualizovanými zručnosťami, aby zabezpečili dokonalosť a kvalitu v každom kroku: od prvého návrhu v CAD až po popredajný servis.

KONTAKTUJ NÁS