Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov – www.sacelgroup.com
Táto aplikácia zhromažďuje niektoré osobné údaje svojich používateľov.

DRŽITEĽ SPRACOVANIA ÚDAJOV
SACEL SRL
Località Risera, snc
10080 Ozegna – (TO) Italia
P.IVA 07858160018
Kontaktný e-mail vlastníka: info@sacel.it

TYPY ZBIERANÝCH ÚDAJOV
Oznamujeme vám, že európske nariadenie o ochrane osobných údajov 2016/679 z 27.4.2016 poskytuje ochranu fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov.
Podľa uvedených právnych predpisov musí byť spracovanie vašich údajov, ktoré zabezpečuje naša spoločnosť, založené na zásadách správnosti, zákonnosti, transparentnosti a ochrany vášho súkromia a vašich práv.
Podľa článku 13 nariadenia (EÚ) 2016/679 vám poskytujeme nasledujúce informácie:

údaje, ktoré poskytnete, sa použijú výlučne na účely vybavovania žiadostí o informácie a / alebo komunikáciu týkajúce sa profesionálnych a / alebo obchodných aktivít vykonávaných našou spoločnosťou;
vaše údaje budú spracované pomocou nástrojov IT a v papierovej podobe; môžu byť uložené na magnetickom médiu a / alebo reprodukované na papieri alebo na akomkoľvek inom type vhodného média, aby bola zaručená ich ochrana a zachovanie;
poskytnutie údajov je voliteľné, ale nesúhlas so spracovaním údajov neumožní ich získanie;
informujeme vás, že táto stránka používa iba technické súbory cookie iba na účely zlepšenia jej správy a použiteľnosti bez akýchkoľvek komerčných účelov alebo účelov;
správca údajov je: Sacel Srl – Località Risera, snc – 10080 Ozegna – (TO) Taliansko – DIČ 07858160018, e-mail info@sacel.it;
môžete kedykoľvek uplatniť svoje práva voči prevádzkovateľovi podľa čl. 15, 16, 17, 18, 19, 20 a 21 nariadenia (EÚ) 2016/679, alebo poznať existenciu alebo neexistenciu ich osobných údajov, pôvod údajov, ako aj logiku a účely spracúvania , získať zrušenie, právo byť zabudnutý, transformácia do anonymnej formy, blokovanie údajov spracúvaných v rozpore so zákonom, aktualizácia, oprava, integrácia údajov a odmietnutie spracovania, zaslaním písomnej komunikácie, tiež elektronicky, na adresu uvedenú v bode 7 týchto informácií; Práva zaručené nariadením (EÚ) 2016/679 je vždy možné kontaktovať priamym kontaktom s úradom pre ochranu údajov alebo s riadnym súdnym orgánom.
Tieto informácie sú pripravené na základe ustanovení európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016, ktoré sa týka ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ako aj voľného pohybu údajov a ktorou sa zrušuje smernica 95. / 46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie 4. mája 2016, L 119, a ktorá nahrádza a zrušuje akúkoľvek komunikáciu, ktorá vám bola predtým poskytnutá.

POUŽITIE COOKIES
Táto stránka používa súbory „cookie“, ktoré nám pomáhajú zhromažďovať a ukladať informácie o návštevníkoch našej webovej stránky. Súbory cookie sa používajú výlučne anonymne a umožňujú vám uľahčiť navigáciu na našej stránke.
Cookie je reťazec textových informácií, ktoré webová stránka prenáša do súboru cookie prehliadača vášho počítača.
Súbor cookie zvyčajne obsahuje názov domény, z ktorej súbor cookie pochádza, „životnosť“ súboru cookie a hodnotu, zvyčajne náhodne vygenerované jedinečné číslo.

AKÉ TYPY COOKIES SA POUŽÍVAJÚ NA TEJTO STRÁNKE?
1. ANALYTIKA stránok – Používame Google Analytics na analýzu používania našich stránok.
Tento analytický nástroj používa súbory cookie, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, na anonymné zhromažďovanie štandardných informácií z internetového denníka a správania sa návštevníkov. Informácie generované súborom cookie o používaní webových stránok (vrátane vašej adresy IP) sa prenesú do spoločnosti Google.
Tieto informácie sa potom použijú na vyhodnotenie používania návštevníkov stránky a na zostavenie štatistických správ o aktivite webových stránok.

Ak chcete zistiť, ako spoločnosť Google používa súbory cookie, navštívte stránku:
https://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/cookies/
Používame súbory cookie relácie, čo sú dočasné súbory cookie, ktoré pomáhajú používateľovi navigovať na webe počas relácie. Tieto cookies sa vymažú, akonáhle opustíte stránku.

COOKIES TRETÍCH STRÁN
Navštívením webovej stránky môžete prijímať súbory cookie z navštívenej stránky („vlastníci“) aj zo stránok spravovaných inými organizáciami („tretie strany“). Pozoruhodným príkladom je prítomnosť „sociálnych doplnkov“ pre Facebook, Twitter, Google+ a LinkedIn.
Toto sú časti navštívenej stránky generované priamo vyššie uvedenými webmi a integrované do stránky hostiteľského webu.
Najbežnejšie použitie sociálnych doplnkov je zamerané na zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach.
Prítomnosť týchto doplnkov vyžaduje prenos súborov cookie na a zo všetkých stránok spravovaných tretími stranami. Správa informácií zhromaždených „tretími stranami“ sa riadi príslušnými informáciami, na ktoré by sa malo odkazovať.
Kvôli zaisteniu väčšej transparentnosti a pohodlia sú nižšie uvedené webové adresy rôznych informácií a metód správy súborov cookie.

Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy.
You Tube informativa: https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/
Flickr informative: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/products/flickr/index.htm
Vimeo informativa: https://vimeo.com/privacy
Twitter informativa: https://support.twitter.com/articles/20170514
Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security
Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/
Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/

SPRÁVA COOKIES
Užívateľ sa môže rozhodnúť, či bude alebo nebude akceptovať cookies pomocou nastavení vo svojom prehliadači.
Upozornenie: úplné alebo čiastočné zakázanie technických súborov cookie môže ohroziť použitie funkcií stránky vyhradených pre registrovaných používateľov. Naopak, použiteľnosť verejného obsahu je možná aj úplným zakázaním súborov cookie.
Zakázanie súborov cookie „tretích strán“ nemá nijaký vplyv na navigáciu.
Toto nastavenie je možné definovať špeciálne pre rôzne webové stránky a webové aplikácie. Najlepšie prehľadávače vám navyše umožňujú definovať odlišné nastavenia pre „proprietárne“ a „tretie“ súbory cookie.
Napríklad vo Firefoxe máte cez ponuku Nástroje -> Možnosti -> Ochrana osobných údajov prístup na ovládací panel, kde môžete určiť, či chcete alebo nechcete prijímať rôzne typy súborov cookie a pokračovať v ich odstraňovaní.

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT